GGD-Amerstedam: meer meldingen houtstookoverlast in 2022

Bron: GGD Amsterdam

– De GGD Amsterdam heeft in 2022 meer meldingen ontvangen van overlast door houtstook dan in voorgaan jaren. Het gaat om gezonheidsklachten en stankoverlast. Ze adviseren mensen om bij houtstook rekening te houden met weeromstandigheden en alleen droog hout te gebruiken. Ook wordt aangeraden om rekening te houden en zonodig te overleggen met buren. GGD Amerstadam zal zich blijven inzetten om overlast door hotustook de verminderen.

Shopping Cart