Strengere normen luchtvervuiling broodnodig

Bron: Longfond

– De 1,2 miljoen mensen in Nederland met een longziekte geven het huidige luchtbeleid een 4,5 – een dikke onvoldoende dus. Het Longfonds pleit dan ook voor strengere normen voor luchtvervuiling in Nederland. De huidige normen zijn volgens het fonds niet voldoende om de gezondheid van mensen te beschermen.  Ze wijzen op de vele gezondheidsrisico’s die blootstelling aan luchtvervuiling met zich meebrengt, zoals luchtwegproblemen, hart- en vaatziekten en zelfs dementie. Het Longfonds wil dat de overheid snel actie onderneemt om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van burgers te beschermen. Gezondheidseffecten beginnen al vóór de geboorte: zwangere vrouwen die fijnstof inademen hebben een grotere kans op vroeggeboorten en krijgen kinderen met een lager geboortegewicht en longfunctie. Ook hebben deze kinderen een verhoogde kans op astma en COPD.

Shopping Cart