Een meta-analyse toont verband tussen luchtvervuiling en dementie

Bron: fortune.com en bmj

Een systematische review en meta-analyse van 14 eerdere studies uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard Chan School of Public Health toonde aan dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling met een hoog gehalte aan fijne deeltjes consequent geassocieerd was met dementie, zelfs wanneer de gemiddelde jaarlijkse niveaus van deeltjes onder de standaard van de Amerikaanse Environmental Protection Agency lagen. Dementie treft wereldwijd 57 miljoen mensen en kan niet worden genezen. Een verlaging van de jaarlijkse niveaus van slechts 2 microgram per kubieke meter zou moeten leiden tot een lager risico op dementie. Naast fijne deeltjes is er mogelijk ook een verband tussen stikstofdioxide en stikstofoxide en het risico op dementie.

Shopping Cart