Fijnstof veroorzaakt oxidatieve stress reacties in de longen

Bron: phys.org

Een nieuw onderzoek van het Max Planck Institute for Chemistry onthult dat fijnstof, ook wel bekend als PM2.5, oxidatieve stress in de longen kan veroorzaken. Oxidatieve stress zorgt voor beschadigingen aan alle celdelen, en ontstaat bijvoorbeeld bij roken, overmatig alcohol gebruik en te lang zonnen. De bevindingen suggereren dat de huidige methoden om de toxiciteit van PM2.5-componenten te beoordelen kritisch heroverwogen moeten worden. PM2.5 fungeert voornamelijk als een katalysator voor chemische reacties die schade aan cellen en weefsels veroorzaken, in plaats van als brandstof. Bovendien kan PM2.5 de productie van andere schadelijke stoffen, zoals superoxide, stimuleren, wat bijdraagt aan de negatieve gezondheidseffecten van luchtverontreiniging.

Wetenschappelijke specificering
De reaties vinden plaats door de omzetting van peroxiden naar meer reactieve stoffen, zoals de hydroxylradicaal (OH), in plaats van de directe productie van waterstofperoxide (H2O2). Eerdere studies gebruikten de totale productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) als maatstaf voor de giftigheid van luchtverontreinigende stoffen, maar dit onderzoek wijst uit dat de ROS-concentraties in de longen voornamelijk worden bepaald door endogeen H2O2 en ambiënte H2O2 uit de lucht, niet zozeer door de chemische productie van H2O2 door PM2.5.

Shopping Cart