Rapport literatuuronderzoek binnenklimaat zorginstellingen gepubliceerd

Bronnen: binnenklimaat en expertisecentrum verduurzaming zorg

Vorige week is het rapport gepubliceerd van het literatuuronderzoek dat TNO, de TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven en de Hogeschool Utrecht hebben uitgevoerd om in kaart te brengen aan welke eisen zorginstellingen moeten voldoen om een optimaal binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers. Op basis van dit onderzoek gaan betrokken partijen aan de slag met een programma van eisen voor zowel zorginstellingen als leveranciers. Hierin worden richtlijnen meegenomen voor temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie in deze ruimtes. De richtlijn kan worden toegepast bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken en controles of bij klachten. De bestaande richtlijnen omtrent luchtkwaliteit worden nog weinig geborgd in wet- en regelgeving.

Shopping Cart