Nog onvoldoende duidelijkheid naar gevolgen houtrook op gezondheid

Bron: RIVM/zorgkrant.nl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat de rook van brandend hout schadelijke stoffen bevat, zoals fijnstof en koolmonoxide, maar er is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs om de exacte impact op de volksgezondheid vast te stellen. Uit het Samenwerking Houtrookonderzoek (2022) naar blootstelling van niet-stokers bleek geen duidelijk verband tussen houtrook en een slechtere longfunctie of meer stress. Wel was er een duidelijke relatie tussen houtrook gemeten in de buitenlucht en gerapporteerde klachten. Dit waren kortademigheid in rust en gebruik van medicijnen voor luchtwegklachten. Het RIVM pleit daarom voor meer onderzoek om de gezondheidseffecten van houtrook nauwkeuriger te beoordelen en benadrukt dat de resultaten van dit literatuuroverzicht overeenkomen met eerdere bevindingen uit 2011 en 2019, waaruit bleek dat de blootstelling aan houtrook beperkt is gemeten.

Shopping Cart