Wegverkeer en huishoudelijke verwarming grootste luchtvervuilers binnen Europa

Bron: europeantimes.news

Tussen 2014 en 2020 werden in totaal 944 luchtkwaliteitsplannen gemeld bij het European Environment Agency (EEA), de meeste met als doel met het aandeel NOx en PM10 te verminderen. In het westen en noorden van Europa was wegverkeer de voornaamste bron van luchtvervuiling: gedurende deze periode werd bijna twee derde van de overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen toegeschreven aan druk verkeer in stedelijke gebieden en langs wegen, vooral als gevolg van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx). In Zuid- en Oost-Europa verwarming in huishoudens een belangrijke oorzaak was van overschrijdingen van normen voor PM10. Hoewel de meerderheid van de luchtkwaliteitsplannen gericht was op het verminderen van NOx-emissies uit de transportsector, werd er slechts beperkte aandacht besteed aan emissies afkomstig van binnenlandse verwarming en de landbouwsector, hoewel deze ook belangrijke bronnen zijn van fijnstof. Deze bevindingen benadrukken het belang van blijvende inspanningen om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren, gezien de aanzienlijke gezondheidsimpact van luchtvervuiling.

Shopping Cart