2024 begint met smog

Bron: RIVM

In de eerste uren van 2024 werd in veel Nederlandse steden kortstondige smog door fijnstof gemeten, blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De oorzaak was de overvloedige vuurwerkafsteking tijdens de jaarwisseling, wat resulteerde in een tijdelijk zeer slechte luchtkwaliteit volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. De hoogste concentraties fijnstof werden gemeten in Vlaardingen en Den Haag, met respectievelijk 1058 en 771 microgram fijnstof per kubieke meter lucht. Fijnstof kan leiden tot gezondheidsklachten, en de verhoogde concentratie tijdens de jaarwisseling kan problemen veroorzaken, met name voor mensen met longaandoeningen of hart- en vaatziekten.

Er zijn veel burgers die zelf fijnstof meten en de resultaten met het RIVM delen. Het RIVM heeft ook dit jaar deze metingen rond de jaarwisseling verzameld. De metingen van burgers lieten hetzelfde beeld zien als de officiële metingen. De eerste resultaten komen binnenkort op de website Samen Meten

Shopping Cart