EU Parlement neemt wet aan om luchtkwaliteit te verbeteren

Bron: Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft een herziene wet goedgekeurd met als doel de luchtkwaliteit in de hele EU te verbeteren, met strengere grenswaarden voor verontreinigende stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide tegen 2030. De nieuwe maatregelen geven burgers ook het recht op juridische stappen en compensatie in geval van overtredingen van de luchtkwaliteit, waardoor de bescherming van het milieu en de volksgezondheid wordt versterkt. Met ongeveer 300.000 vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging in de EU jaarlijks, markeert deze wetgeving een belangrijke stap in de richting van het realiseren van de visie van de EU op nul luchtvervuiling tegen 2050.

Shopping Cart