Gezocht:

Samenwerking stikstof (NO2) meten

Waarom NO2 meten?

Als men het over stikstof heeft bij milieuproblemen gaat het doorgaans om ammoniak (NH­3) en stikstofoxiden (NOx). Ammoniak wordt vooral uitgestoten bij landbouw en de depositie slaat relatief dichtbij de bron neer op de bodem. Stikstofoxiden bestaan grotendeels uit stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) en worden uitgestoten bij verbrandingsprocessen. Met name bij weg- en luchtverkeer komen veel stikstofoxiden vrij, welke bij sterke wind tot ver van de bron kunnen rijken voordat ze neerslaan.

Rondom drukke wegen zijn fijnstof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) de maatgevende luchtvervuilers. Ook stikstofmonoxide (NO) wordt geproduceerd langs wegen, maar dit onschadelijke gas wordt in de lucht vrij snel omgezet naar het schadelijke NO2. In dorpen en steden kan de slechte lucht bij weinig wind bovendien lang blijven hangen.

Het inademen van NO2 over korte termijn kan zorgen voor irritaties, ontstekingen, en kortademigheid in de longen. Over een lange termijn heeft het inademen van NO2 invloed op de longen tijdens de groei; zo kunnen kinderen kleinere longen ontwikkelen en is de kans op een longziekte hoger. Het inademen van NO2 kan zodoende onder andere (kinder)astma veroorzaken. Hoge langdurige blootstelling verkort de levensduur van de mens, bij de huidige concentraties overlijden Nederlanders gemiddeld 9 maanden eerder.

louis-tricot-vFWtw_sdbd0-unsplash

Waarom stikstof meten?

Als men het over stikstof heeft bij milieuproblemen gaat het doorgaans om ammoniak (NH­3) en stikstofoxiden (NOx). Ammoniak wordt vooral uitgestoten bij landbouw en de depositie slaat relatief dichtbij de bron neer op de bodem. Stikstofoxiden bestaan grotendeels uit stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) en worden uitgestoten bij verbrandingsprocessen. Met name bij weg- en luchtverkeer komen veel stikstofoxiden vrij, welke bij sterke wind tot ver van de bron kunnen rijken voordat ze neerslaan.

Rondom drukke wegen zijn fijnstof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) de maatgevende luchtvervuilers. Ook stikstofmonoxide (NO) wordt geproduceerd langs wegen, maar dit onschadelijke gas wordt in de lucht vrij snel omgezet naar het schadelijke NO2. In dorpen en steden kan de slechte lucht bij weinig wind bovendien lang blijven hangen.

Het inademen van NO2 over korte termijn kan zorgen voor irritaties, ontstekingen, en kortademigheid in de longen. Over een lange termijn heeft het inademen van NO2 invloed op de longen tijdens de groei; zo kunnen kinderen kleinere longen ontwikkelen en is de kans op een longziekte hoger. Het inademen van NO2 kan zodoende onder andere (kinder)astma veroorzaken. Hoge langdurige blootstelling verkort de levensduur van de mens, bij de huidige concentraties overlijden Nederlanders gemiddeld 9 maanden eerder.

Gezocht: overheden die stikstof (NO2) willen meten?

Voor pilots omtrent luchtkwaliteit biedt het schone lucht akkoort financiele steun; de SpUk SLA. Gemeenten en provinciale overheden kunnen hiermee tot 50% projectkosten terugkrijgen.

AeroCount zou graag een samenwerking aangaan met overheden om de lokale stikstootuitstoot vanwege verkeer te meten. De nieuwste versie van onze NOmeter wordt eind juni getest op de TT-assen!

Bent u geïnteresseerd in het (samen) meten van stikstof in de vorm van NO2? Contacteer ons via onderstaande formulier en plan een gesprek in met Beate Stevens.

Wat bieden wij aan?

Naast het produceren van fijnstofmeters werken wij ook aan het leveren van NO2 meters. Onze meters kunnen aan een lantaarnpaal bevestigd worden en meten continu het NO2 gehalte over één jaar tijd, voordat ze vervangen moeten worden. De nieuwste versie van onze NOmeter wordt eind juni getest op de TT-assen!

 • continue stikstofdioxide NO2 metingen over 1 jaar met geijkte sensoren
 • bevestiging hoog aan lantaarnpalen
 • meetdata direct zichtbaar, dit maakt het mogelijk om actuele waarschuwingen te geven
 • onze webapplicatie is een 'multiple device platform', zo houdt u meetdata overzichtelijk en toegankelijk
 • geen onnodige kosten of gedoe met wachten vanwege het ophalen van passieve meetdata
 • voor vragen of aanpassingen op gebruikersniveau: neem contact met ons op via bovenstaand contactformulier, of stuur een mail naar info@aerocount.nl!
Concept NO2 sensor
Concept NO2 sensor

Wat bieden wij aan?

Naast het produceren van fijnstofmeters werken wij ook aan het leveren van NO2 meters. Onze meters kunnen aan een lantaarnpaal bevestigd worden en meten continu het NO2 gehalte over één jaar tijd, voordat ze vervangen moeten worden. De nieuwste versie van onze NOmeter wordt eind juni getest op de TT-assen!

Stikstofmeter AeroCount:

 • continue stikstofdioxide NO2 metingen over 1 jaar met geijkte sensoren
 • bevestiging hoog aan lantaarnpalen
 • meetdata direct zichtbaar, dit maakt het mogelijk om actuele waarschuwingen te geven
 • onze webapplicatie is een 'multiple device platform', zo houdt u meetdata overzichtelijk en toegankelijk
 • geen onnodige kosten of gedoe met wachten vanwege het ophalen van passieve meetdata
 • voor vragen of aanpassingen op gebruikersniveau: neem contact met ons op via bovenstaand contactformulier, of stuur een mail naar info@aerocount.nl!
Concept NO2 sensor
Concept NO2 sensor
Shopping Cart