Handboek Milieuprijzen 2023

Bron: rijksoverheid.nl In het Handboek Milieuprijzen wordt de maatschappelijke schade van milieuvervuiling uitgedrukt in euro’s per kilogram vervuilende stof. Dit maakt het mogelijk om de neveneffecten van vervuiling te vergelijken, en geeft inzicht voor beleidsmakers en bedrijven wat de gevolgen zijn van een specifieke vorm van vervuiling. In het nieuwe Handboek Milieuprijzen (2023) zijn de …

Handboek Milieuprijzen 2023 Read More »