Onderzoek: luchtvervuiling zorgt voor slechtere cognitieve prestaties

Bron: BusinessAM.be

Onderzoekers in de VS en China hebben testscores van 1000 mannen verzameld in de Amerikaanse stad Boston, en dit vergeleken met de lokale PM2.5 concentratie. Hierbij werd een verband gevonden tussen slechtere cognitieve prestaties bij taken variërend van woordgeheugen tot nummerherinnering en verbale vloeiendheid. Zelfs wanneer de PM2.5 concentratie onder de 10 microgram per kubieke meter bleef! Dat is ruim binnen de Europese fijnstofnormen.

Teven toont een andere studie verband tussen luchtvervuiling in de kindertijd met slechtere denkvaardigheden op latere leeftijd.

Notitie: let er wel op dat dit soort onderzoeken meestal niet sluitend zijn, en er regelmatig verder onderzoek nodig is om dergelijke verbanden te bevestigen. Dit is niet altijd duidelijk in de artikelen die over dergelijke onderzoeken schrijven. Wel past dit onderzoek binnen de groeiende stapel van onderzoeken die verband vindt tussen fijnstof en diverse gezondheidsrisico’s, waaronder geheugenziektes.

Photo by Green Chameleon on Unsplash

Shopping Cart