RIVM erkent rol van aerosolen bij corona besmetting

Bron: NRC, DutchNews.nl (English)

Wetenschappers wijzen al langer naar de rol van aerosolen (fijnstof) bij corona besmettingen, en na recente updates van de WHO (World Health Organization) en het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control) erkent ook het RIVM sinds afgelopen week de rol hiervan.

Dit tot opluchting van aerosolen-fysici, die kritiek hadden op de onderbelichting van de rol van fijnstof op de corona epidemie. Één van de verklaringen voor de starre houding kan gevonden worden bij het (onder medici populaire) idee dat aerosolen groter dan 5 micrometer snel naar de grond vallen, en kleine aerosolen te weinig van het virus bevatten. Maar dat dit anders werkt, weten binnenmilieu-experts al decennia: ook deeltjes van 5 micrometer en groter blijven lang in de lucht hangen. Dit is makkelijk zelf te verifiëren met een fijnstofdetector! Daarnaast verdampen grotere druppeltjes in relatief warme en droge lucht voor een deel. Zij zweven daardoor langer rond, mét relatief veel virus aan boord – want het virus verdampt niet.

Maar de exacte rol van aerosolen is nog niet geheel duidelijk, daarvoor moet nog meer onderzoek worden gedaan. Volgens recent onderzoek gebeuren besmettingen binnen zelf zo’n 20 keer meer dan buiten, maar de bijdrage van aerosolen hieraan is nog onduidelijk.

Nog een laatste tip in het artikel: het openzetten van meerdere – liefst tegenoverstaande – deuren en ramen, werkt vele malen beter dan het openzetten van een enkel deur of raam. Overigens kan je deze en andere tips ook lezen in ons fijnstof artikel!

Photo by jiawei cui from Pexels

Shopping Cart