TNO onderzoek: 97% minder aerosolen door verticaal ventileren

Bron: Technisch Weekblad

Onderzoek van TNO naar een ventilatiesysteem van Goflow Technology (uitgevoerd in opdracht van Goflow Technology) zou aantonen dat een laminaire ventilatie van vloer naar plafond voor 97% minder aerosolen (fijnstof) zorgt. Verse lucht stijgt in dit systeem laminair met 1 cm/s omhoog en verlaat via gaatjes in het plafond, na reiniging, naar buiten.

Norbert Vroege, CEO/CTO van Goflow Technology voorziet met name plek voor zijn ventilatiesysteem in kantoren en scholen. De kosten voor een verticaal geventileerde installatie zouden neerkomen op €500/m2. ‘Voor een gemiddeld klaslokaal kom je dan op €30.000 euro.’ ‘Als de definitieve versie van dit onderzoek naar buiten komt, zou dit een schokgolf moeten opleveren. Uit ons onderzoek blijkt dat de huidige manier van ventileren met dichte ramen en lucht die horizontaal door ruimtes geblazen wordt, nauwelijks tegen het verspreiden van virussen werkt.’

Photo by CDC on Unsplash

Shopping Cart