Uitstoot asfaltfabriek Nijmegen verontrust buurtbewoners: ‘Tata Steel in het klein’

Bron: deVolkskrant, NOS, deGelderlander

Bij een onaangekondigde inspectie blijkt dat asfaltfabriek APN zeventien keer meer kankerverwekkende stoffen uitstoot dan is toegestaan. PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) staan op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Volgens gezondheidsdienst RIVM zijn die stoffen ‘gevaarlijk voor mens en milieu’, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich ophopen in de voedselketen.

GroenLinks-wethouder Jan Wijnia zegt de overschrijding van de emissienorm ‘zeer serieus’ te nemen en daarom ook ‘streng’ op te treden. De omgevingsdienst dreigt het bedrijf een dwangsom (boete) van maximaal 50 duizend euro op te leggen – 10 duizend euro per overtreding.

In reactie op die aankondiging heeft APN bezwaar tegen de boete aangetekend. Volgens eigenaar Dura Vermeer klopt de meetmethode niet: in het verleden zijn bij metingen nooit afwijkingen geconstateerd, dus bestaan er bij het bedrijf twijfels over de juistheid van de meetresultaten.

De wijkbewoners vinden dat de gemeente veel te slap optreedt. “Meteen stilleggen dat bedrijf, totdat ze kunnen aantonen dat ze veilig binnen de emissienorm kunnen produceren”, zegt Roel van Tiel van Dorpsbelang Hees. Ook meent de vereniging Dorpsbelang Hees dat de gemeente serieus moet kijken naar de uitkoop van het vervuilende bedrijf dat zo dicht tegen een woonwijk aan ligt.

Van Tiel verwijst in dit verband ook naar de ontwikkelingen bij Tata Steel. “Daar werd eerst ook gezegd: niks aan de hand mensen’” aldus de voorzitter van de wijkvereniging. “Later bleek dat er misschien toch iets mis was, en uiteindelijk is de conclusie dat het niet goed is voor de gezondheid van de omwonenden. Industrie op zo’n plek, dicht bij een woonwijk, is niet meer van deze tijd.

Een andere buurtbewoner legt een verband met verschillende kankergevallen in haar omgeving. “Het is te schandalig voor woorden. Het is kanker wat de klok slaat. Kijk hier eens in de hele wijk. Het is allemaal kanker”, zegt Dory Ochtman. “Dat is toch geen toeval?”

Asfaltfabriek APN is bereid te vertrekken uit Nijmegen, kwam eerder al naar buiten. Het bedrijf is te koop voor 10 miljoen euro. Politiek is er veel draagvlak om het bedrijf te sluiten, bleek woensdagavond tijdens de politieke avond in het Nijmeegse stadhuis.

Foto door Marcin Jozwiak via Pexels
(geen foto van APN, kijk voor foto’s van het asfaltbedrijf in een van de bronnen aan het begin van deze post)

Shopping Cart