Gezondheidsrisico’s blijven voor miljoenen Nederlanders, ondanks schonere lucht

Bron: rtl

Ondanks alle maatregelen die het kabinet en lokale overheden de komende jaren nemen, worden ook in 2030 nog miljoenen Nederlanders blootgesteld aan ‘ongezonde’ lucht. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ondanks het succes van het schone lucht akkoord worden ook in 2030 nog miljoenen Nederlanders langdurig blootgesteld aan concentraties stikstofdioxide en fijnstof die de Wereldgezondheidsorganisatie ‘ongezond’ vindt. Qua stikstofdioxide gaat het volgens het RIVM om ruim 6,5 miljoen mensen en qua (vooral fijn) fijnstof om vrijwel alle Nederlanders, op 500.000 na.

Maatregelen
Alle maatregelen moeten vooral de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof de komende acht jaar terugdringen, bijvoorbeeld door het wegverkeer verder elektrisch te maken. Als alle maatregelen die in 2021 zijn vastgelegd en voorgenomen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, dan neemt de luchtverontreiniging af en de levensduur toe, zet het RIVM op een rij.

Met de gezondheidswinst van 3,5 maand voldoet het kabinet net niet aan de eigen doelstelling van het Schone Lucht Akkoord. Maar er zitten de nodige onzekerheden in de berekening van de gezondheidswinst, schrijft het RIVM, dus die kan ook kleiner of groter zijn dan nu voorzien.

De Tweede Kamer vroeg het kabinet vorig jaar om aanvullende maatregelen in kaart te laten brengen om de luchtverontreiniging nog verder terug te brengen, maar daar komt het RIVM niet voor de zomer op terug. “Verdergaande maatregelen” dan die in het Schone Lucht Akkoord moeten worden gezocht op het gebied van energie, transport, landbouw en ruimtelijke ordening, neemt het een voorschotje.

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Shopping Cart