Update: omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bron: nijmegen.nl

Na onafhankelijk onderzoek zeggen zowel de gemeente Nijmegen als de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ORDN) de uitkomsten een aanbevelingen te zien als basis voor verbeteringen en vervolgacties.

Beide instanties kregen kritiek toen afgelopen zomer bleek dat asfaltfabriek APN te veel schadelijke stoffen uitstoot. Later kwam ook nog naar buiten dat een kritische milieudeskundige, welke niet erg positief was over de gang van zaken van de gemeente Nijmegen en de ODRN, aan de kant is gezet door de provincie Gelderland.

Maatregelen
Ter verbeteringen wordt onder meer een impactanalyse uitgevoerd, samen met betrokkenen, om te onderzoeken wat er nodig is om de huidige afspraken te verbeteren. Bijvoorbeeld het meer sturen op resultaat, zoals naleefgedrag van bedrijven, en beleidsdoelen zoals goede luchtkwaliteit. Een andere aanbeveling is periodiek overleg met gemeente, opdrachtgevers in de regio en de ODRN om de focus te leggen op het verbeteren van de naleving van wet- en regelgeving voor bedrijven.

Daarnaast zegt de gemeente afspraken te maken over de aanpak van gevoelige casussen en deze vast te leggen.

Kritiek
Er is ook de nodige kritiek op het uitslag van het onderzoek, met name door bewoners.

Photo by Joran Quinten on Unsplash

Shopping Cart