Kritiek op onderzoek naar omgevingsdienst Nijmegen: ‘Wij willen nu oplossingen’

Bron: deGelderlander

De werkwijze van zowel omgevingsdienst ODRN en de aansturing door de gemeente Nijmegen moet beter. Dat wordt nog eens bevestigd door een extern onderzoek. Maar duidelijke oplossingen zijn er nog steeds niet.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) ligt al langere tijd onder vuur door de trage manier waarop die om is gegaan met bedrijven in Nijmegen-West die te veel schadelijke stoffen uitstootten, zoals bij asfaltfabriek APN. Ook zou de milieudienst de oren te veel hebben laten hangen naar de belangen van de bedrijven.

Extern onderzoek
Er valt het nodige te verbeteren, concludeert nu ook adviesbureau Berenschot, dat in opdracht van de gemeenten Nijmegen de samenwerking met de ODRN heeft onderzocht. De dienst is vooral gericht op het verwerken van opdrachten, bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen aan bedrijven. Daardoor is er te weinig aandacht voor een bredere, inhoudelijke blik, bijvoorbeeld zorgen voor een goede luchtkwaliteit. 

De ODRN zou wel graag meer willen praten over de inhoud, maar de gemeente stuurt als opdrachtgever vooral aan op geld en makkelijk meetbare doelen. De dienst laat echter ook daarin duidelijke steken vallen, blijkt uit het rapport. Van twee belangrijke doelen is niet duidelijk of die gehaald worden, omdat daarover niet wordt gerapporteerd: minimaal 80 procent van de vergunningen voor bedrijven moet actueel zijn en risicovolle bedrijven moeten minimaal een keer per jaar gecontroleerd worden. 

En de rapportages die de dienst wel opstuurt naar de gemeente blijken helemaal niet geschikt om problemen goed te kunnen evalueren. Dat laatste gebeurt daarom niet of onvoldoende. Ook omdat de verantwoordelijk manager milieu van de gemeente niet aanschuift bij het regulier overleg met de ODRN.

Om dit alles te verbeteren moet de werkwijze aangepast worden, concludeert Berenschot. Daarvoor is onder andere meer personeel en geld nodig. Hoe en wat precies, dat moet uit vervolgonderzoek blijken.

Kritiek op onderzoek
De aanbevelingen van Berenschot zijn ‘open deuren’, reageert voorzitter Roel van Tiel namens wijkvereniging Dorpsbelang Hees. Hij hekelt het advies dat de ODRN meer oog moet hebben voor politiek-bestuurlijke onderwerpen. ,,Daar zijn zij niet voor. De omgevingsdienst moet gewoon de waarheid weergeven zoals die is. De interpretatie is vervolgens aan de gemeente en de raad.”

Omwonenden willen actief geïnformeerd worden. Zij wachten ondanks toezeggingen van de gemeente nog steeds op informatie over alle bedrijven van Nijmegen-West. ,,Het is om moedeloos van te worden.” 

Het college van B en W ‘omarmt’ het rapport als ‘een goede basis voor verbeteringen’, schrijft het aan de gemeenteraad. ‘Ook het bestuur van de ODRN herkent zich in de conclusies en aanbevelingen.’

Niet voldoende toegerust
Problemen met de omgevingsdienst Nijmegen staan niet op zich: Bijna alle omgevingsdiensten in Nederland zijn niet voldoende toegerust voor hun taken, concludeerde vorig jaar de commissie-Van Aartsen. Op de vraag of de ODRN genoeg expertise in huis heeft, gaat het Berenschot-rapport niet in.

Photo by Liam Read on Unsplash

1 thought on “Kritiek op onderzoek naar omgevingsdienst Nijmegen: ‘Wij willen nu oplossingen’”

  1. Pingback: Update: omgevingsdienst Regio Nijmegen – AeroCount

Comments are closed.

Shopping Cart