Wonen naast stadspark gelinkt met kleinere kans op beroerte

Bron: scientias.nl

Een studie in Spanje linkt blootstelling aan NO2, fijnstof PM2,5, en roet met een verhoogde kans op beroerte. Wonen naast een park vermindert de kans op een beroerte met 16%.

Wetenschappers onderzochten de uitstoot van NO2, fijnstof (PM2,5) en roet en het verband met een beroerte. “Elke 10 µg/m3 toename van NO2 in de lucht leidt tot een toename van 4% van het risico op een beroerte.”, aldus onderzoeker Avellaneda. Voor fijnstof treedt dezelfde verhoging op wanneer het PM2,5-gehalte met 5 µg/m³ stijgt, bij roetdeeltjes met elke 1 µg/m³ toename in de atmosfeer. De drie stoffen zijn met elkaar gelinkt, aangezien fijnstof veelal bestaat uit roet- en stikstofdeeltjes.

Waarom deze stoffen de kans op een beroerte vergroten? “Blootstelling aan bijvoorbeeld NO2 kan leiden tot systemische ontstekingen” verklaart Avellaneda. “Ook kan het een versnelde progressie van atheromatose (een gecompliceerde en langzaam voortschrijdende ziekte waarbij vetachtige stoffen in de wand van slagaders worden afgezet, red.) en aanleg voor hartritmestoornissen veroorzaken; drie zaken die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een beroerte.”

Stadspark
Tegelijkertijd blijkt uit de bevindingen dat mensen die naast groene gebieden wonen, lopen maar liefst 16 procent minder risico op een beroerte. Het lijkt er dus sterk op dat meer natuur in de buurt gunstig is voor de gezondheid. “Er komt steeds meer bewijs dat groene gebieden gezondheidsvoordelen met zich meebrengen” vertelt Avellaneda. “Zowel voor je geestelijke gezondheid, je welzijn, het risico op cardiometabole aandoeningen en zelfs het sterfterisico – om er maar enkele te noemen. Tot op heden waren de beschikbare gegevens over de impact van groene ruimten op de beroerte-kans echter nog schaars. Maar onze bevindingen lijken het beschermende effect van groene gebieden te bevestigen.”

Fijnstofnormen
Volgens de onderzoekers onderstrepen de bevindingen dat het noodzakelijk is om na te denken over het niveau van luchtverontreiniging dat als veilig wordt beschouwd. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onlangs wel de richtlijnen voor luchtvervuiling flink aangescherpt. Het nieuwe advies voor PM2,5 is slechts de helft van de EU-norm. Voor veel landen – waaronder ook Nederland – zijn dergelijke grenswaarden nog ver weg. Zo worden op veel plaatsen in Nederland nog hoge fijnstofconcentraties gemeten. En ook de stikstofconcentratie laat – met name in stedelijke gebieden – nog veel te wensen over.

Dat de aanscherping van de WHO niet zomaar is blijkt uit de studie: “Deze studie toont aan dat het risico op een beroerte dus zelfs aanwezig is bij niveaus die voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen,” aldus Avellaneda. Dit betekent dat als veilig bestempelde niveaus misschien toch niet zo veilig zijn.

Maatregelen
Het onderzoeksteam stelt dat er dan ook ‘gedurfde maatregelen’ nodig zijn om met name het autogebruik terug te dringen. “Het is belangrijk om de luchtvervuiling uit alle bronnen te verminderen” zegt Avellaneda. “In een stedelijke omgeving is wegverkeer de belangrijkste bron van luchtverontreinigende emissies.” Het is daarom noodzakelijk om beleid te voeren om de luchtverontreiniging nog drastischer terug te dringen.” Op de vraag of ze denkt dat mensen er voor te porren zullen zijn om hun auto vaker te laten staan, is ze kort. “Ik denk als hun gezondheid op het spel staat, van wel.”

De studie toont aan hoe belangrijk de omgeving is voor het risico op een beroerte. En om die kans verder in te dammen, zou Avellaneda graag meer stadsparken en groenstroken in steden zien. “Meer dan 75 procent van de Europese bevolking woont in stedelijke gebieden,” zegt ze. “Stadsbewoners hebben echter vaak maar beperkte toegang tot natuurlijke omgevingen. Wij zijn van mening dat de resultaten van dit onderzoek de behoefte aan groenere steden ondersteunen, gezien de belangrijke gezondheidsvoordelen die ze kunnen opleveren.” Daarnaast stellen de onderzoekers dat we ernaar zouden moeten streven om duurzamere dorpen en steden te realiseren, waar wonen niet langer een verhoogd risico op ziekte betekent.

Photo by Mike Benna on Unsplash

Shopping Cart