96 procent van stedelingen in EU blootgesteld aan fijnstof boven grenswaarde

Bron: hln.be

Hoewel de uitstoot door de coronabeperkingen is gedaald, wordt 96 procent van de stedelingen in de Europese Unie nog blootgesteld aan fijnstofconcentraties die boven de WHO grenswaarden liggen. Dat meldt het Europees Milieuagentschap (EEA) vrijdag 1 april in een rapport.

Volgens de nieuwe normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in september aanscherpte, mogen de fijnstofconcentraties niet boven de waarden van 5 microgram (µg) per kubieke meter komen. Uit cijfers van het EEA blijkt nu dat enkel Estland geen overschrijdingen registreerde.

In Oost-Europa en Italië worden de hoogste concentraties fijnstof waargenomen. Ook de concentraties benzopyreen, een kankerverwekkende stof, zijn er hoog. Dat is het gevolg van de verbranding van steenkool en hout voor verwarming en het gebruik van fossiele brandstoffen in de industriële productie.

Europese normen
Hoewel de stikstofdioxideniveaus zijn gedaald als gevolg van de maatregelen, met dalingen tot 70 procent in april 2020, wordt 89 procent van de stedelingen nog steeds blootgesteld aan niveaus die boven de aanbevelingen van de WHO liggen. Als de gegevens worden bekeken volgens de Europese normen, wordt slechts 1 procent van de stedelingen blootgesteld.

Volgens de WHO sterven jaarlijks 7 miljoen mensen voortijdig wegens luchtverontreiniging. Dat zijn er evenveel als bij roken of slechte voeding. In 2019 veroorzaakte de vervuiling door fijnstof 307.000 vroegtijdige sterfgevallen in de EU, schat het EEA.

Photo by Diane Picchiottino on Unsplash

1 thought on “96 procent van stedelingen in EU blootgesteld aan fijnstof boven grenswaarde”

  1. Pingback: URL

Comments are closed.

Shopping Cart