Elektrische auto’s zijn niet de oplossing tegen luchtvervuiling (artikel over de VS)

Bron: commonwealthmagazine

De staat Massachusetts heeft een plan opgesteld om de staat te decarboniseren door de vloot van voertuigen over te schakelen op elektrische auto’s. Hoewel dit plan de uitstoot van koolstofdioxide vermindert, draagt het niet bij aan de bestrijding van de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid die verband houden met andere uitstoot en luchtvervuiling die worden veroorzaakt door een auto-centrische samenleving. Een recent rapport in het New England Journal of Medicine heeft gewezen op het feit dat fijnstof door elektrische voertuigen wordt uitgestoten door wiel- en remfrictie. Hiermee bedreigt het de volksgezondheid. Het rapport wijst erop dat het probleem niet alleen gerelateerd is aan inkomen, maar ook aan ras. Om koolstofemissies en luchtvervuiling op de korte termijn te verminderen, zouden meer mensen het openbaar vervoer moeten nemen, fietsen of lopen.

Shopping Cart