Verenigd Koninkrijk: boerderijen zijn de grootste bron van fijnstof in steden

Bron: miragenews

Uit onderzoek blijk dat tussen de 25% en 38% van de luchtvervuiling in Britse steden wordt veroorzaakt door de landbouwsector. Dat is meer dan wat de stad zelf produceert. Ook luchtvervuiling uit continentaal Europa is een aanzienlijke bron. Het onderzoek omvatte drie steden: Leicester, Birmingham en Londen. Er is gebruik gemaakt van modellen welke de verspreiding van fijnstofvervuiling voorspellen voor het hele land. De resultaten zijn geverifieert met behulp van gegevens van luchtvervuilingsmonitoren. Ammoniakemissies die vrijkomen uit meststoffen en dierenafval zijn de grootste oorzaak van kleiner fijnstof (PM2,5). De uitstoot van luchtvervuiling in steden neemt al jaren af vanwege gevoerd beleid, terwijl agrarische uitstoot nagenoeg gelijk bleef. Er bestaan oplossingen zoals het ontmoedigen van het gebruik van ureum gebaseerde meststoffen.

Shopping Cart