Luchtkwaliteit in Europa: hoe een sterke industriele richtlijn (RIE) levens kan redden en geld kan besparen.

Bron: energyandcleanair.org en kennis centrum europadecentraal

Europa’s industriële-vervuilingsregulering was altijd vooruitstrevend, maar is de afgelopen jaren verzwakt door zwakke normen, mazen in de wet en een cultuur die soepele limieten handhaaft. Dit heeft geleid tot een situatie waarin de uitstootreductie van de industrie ver achterblijft bij wat technisch haalbaar is, wat ten koste gaat van de volksgezondheid en milieubescherming. Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan een herziening van de Richtlijn Industriele Emissies, en in maart 2023 bereikte de Europese Raad hierover een akkoord.

Een rapport van het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) beoordeelt de mogelijke gezondheidsvoordelen van de herziening:

‘De grootste vervuilende sectoren zijn thermische energie, cement en olie- en gasraffinage, terwijl de grootste uitstoters van NOx, SO2 en PM2,5 (fijnstof) respectievelijk thermische energie, olie- en gasraffinage en ijzer- en staalindustrie zijn. Het verminderen van de uitstoot van deze gassen zou aanzienlijke gezondheidsvoordelen opleveren, vooral voor vermindering van blootstelling aan PM2,5. Het verminderen van ammoniakemissies vanuit de landbouwsector zou 27.000 doden per jaar door luchtvervuiling kunnen voorkomen, en economische besparingen van 75 miljard euro per jaar opleveren. De herziening van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) biedt de kans om deze problemen aan te pakken en de uitstoot van de industrie te verminderen.’

De belangrijkste veranderingen:

  1. Effectievere vergunning voor installaties, met een sturing richting gebruik van de meest milieuvriendelijke technieken (BBT)
  2. Meer ondersteuning voor innovatie-koplopers
  3. Ondersteuning van investeringen in de circulaire economie
  4. Meer afstemming op het terugdringen van verontreinigingen en het koolstofvrijmaken van de economie
  5. Meer grootschalige intensieve veehoduerijen zullen onder de RIE gaan vallen
  6. Vergroten transparantie en beperking van administratieve last
Shopping Cart