In kaart gebracht: wereldwijde luchtvervuiling

Bron: elements.visualcapitalist.com

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat luchtvervuiling jaarlijks leidt tot 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen. Particulate matter met een diameter van 2,5 micron of kleiner (PM2.5) wordt beschouwd als de meest schadelijke vorm van luchtvervuiling vanwege de negatieve effecten op de gezondheid, zoals hartziekten, beroertes, longkanker en chronische luchtwegaandoeningen. In 2019 woonde slechts 1% van de wereldbevolking in gebieden waar aan de WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit wordt voldaan. De jaarlijkse limiet voor PM2.5 is vastgesteld op 0-5 μg/m³. Slechts 13 landen of gebieden voldeden aan deze aanbevolen concentratie in 2022, terwijl bijna 14% van de landen niveaus registreerden die alle doelstellingen overschreden. Steden in Noord-Amerika en Europa kennen de afgelopen jaren relatief lagere PM2.5-concentraties. Steden in met name Azië hebben de slechtste luchtkwaliteit, deze kan tot zes keer de WHO-richtlijn rijken. De kosten van het niet nemen van actie om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn hoog, zowel in termen van vroegtijdige sterfgevallen als in economisch opzicht.

Shopping Cart