Klimaatverandering draait Amerikaanse vooruitgang in luchtkwaliteit terug

Bron: time.com

Klimaatverandering verhoogt het aantal dagen met gevaarlijke luchtverontreiniging in de Verenigde Staten, vooral in het westen van het land, volgens een rapport van de American Lung Association. Hoewel de luchtverontreiniging op lange termijn verbetert door regelgeving en schonere fabrieken, nemen extreme hittegolven en bosbranden toe. Het aantal dagen met “zeer ongezonde” en “gevaarlijke” niveaus van luchtvervuiling is gestegen tot een recordhoogte in de afgelopen drie jaar. Dit leidt tot ongelijke verdeling van vervuiling tussen de oostelijke en westelijke delen van het land. Het rapport roept op tot meer federale en lokale actie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, te investeren in schone energie en te zorgen voor groenere steden.

Shopping Cart