Niet alleen omwonende worden onvoldoende beschermd tegen uitstoot

Bron: longfonds

Het Longfonds steunt het recente kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin wordt aangegeven dat de gezondheid van omwonenden van industriële bedrijven momenteel onvoldoende wordt beschermd tegen de schadelijke uitstoot. Het rapport toont aan dat de overheid momenteel op alle niveaus (landelijk, provinciaal en lokaal) onvoldoende kritisch is op de gevolgen van de blootstelling aan schadelijke stoffen en dat industriële bedrijven zich daar passief in opstellen. Overheid en bedrijven doen vaak weinig meer dan wettelijk verplicht is. Het Longfonds maakt zich zorgen over de gezondheid van omwonenden, maar wijst erop dat gezonde luchtkwaliteit belangrijk is voor alle Nederlanders. Het rapport adviseert de overheid om het voorzorgprincipe zwaarder te laten wegen in het systeem van vergunnen en iedereen moet kunnen vertrouwen op een gezonde leefomgeving.

Shopping Cart