Artikel over aanpak mondiale luchtverontreiniging door stikstof wint de International Frontiers Planet Prize

Bron: pbl

Een artikel over het verminderen van luchtverontreiniging door stikstof heeft de International Frontiers Planet Prize gewonnen. Het artikel, getiteld “Abating ammonia is more cost-effective than nitrogen oxides for global mitigation of particulate matter (PM2.5) air pollution”, is geschreven door Professor Baojing Gu van de Zhejiang Universiteit in China en mede-auteur Hans van Grinsven van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het verminderen van ammoniakuitstoot werd geïdentificeerd als een kosteneffectieve oplossing voor het verminderen van ziekte en sterfte door luchtverontreiniging met fijnstof. De International Frontiers Planet Prize wordt jaarlijks toegekend aan wetenschappers die onderzoek doen naar praktische en opschaalbare oplossingen voor het opereren binnen de planetaire grenzen. Het artikel is een spin-off van het International Nitrogen Management System-project waarin PBL participeert.

Shopping Cart