Bouwsector kan schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en nauwkeurige emissiemetingen

Bron: TNO

De bouwsector staat voor een grote bouwopgave en de noodzaak om te verduurzamen en minder CO2 en stikstof uit te stoten. Dankzij betrouwbare emissiecijfers en inzichten in slimme bouwlogistieke maatregelen kunnen aanzienlijke stappen worden gezet. Het Afsprakenkader, een strategische samenwerking tussen IenW, Rijkswaterstaat en TNO, stimuleert de uitwisseling van kennis op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het meten van praktijkemissies op bouwplaatsen en het gebruik van bouwhubs zijn twee veelbelovende oplossingen die kunnen bijdragen aan een schonere bouwsector. Daarnaast pleiten experts voor een duurzame gedragsverandering en cultuur binnen de bouwsector om de transitie naar een schonere bouw te realiseren.

Shopping Cart