Fabrieken Tata Steel onder verscherpt toezicht na meldingen van vervuiling

Bron: deGelderlander

De twee cokesgasfabrieken van Tata Steel in de IJmond staan per direct onder verscherpt toezicht vanwege een opvallend hoog aantal meldingen van vervuiling. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vastgesteld dat de problemen bij deze vervuilende installaties zich blijven opstapelen. Het aantal meldingen van “ongewone voorvallen” met betrekking tot vervuilende uitstoot naar de lucht is in het afgelopen jaar sterk gestegen. In de periode tussen juni vorig jaar en juni dit jaar zijn er 1236 van dergelijke meldingen binnengekomen, bijna vijf keer zoveel als het jaar ervoor. Tata Steel heeft de verplichting om melding te maken van voorvallen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Daarnaast heeft de Omgevingsdienst geconstateerd dat er steeds vaker handhavend moet worden opgetreden tegen Tata Steel. Om de situatie te verbeteren, moet het bedrijf op korte termijn een gedegen verbeterplan opstellen en maandelijks rapporteren over de voortgang. Indien er onvoldoende verbetering wordt gerealiseerd, zal de OD NZKG aanvullende maatregelen nemen. Tata Steel heeft verbaasd gereageerd op dit besluit en wil graag snel in gesprek met de Omgevingsdienst voor een nadere toelichting.

Het verscherpte toezicht komt enkele dagen voor een gepland protest van omwonenden en milieuorganisaties tegen de schadelijke uitstoot van de staalfabriek. Greenpeace zal een actiekamp opzetten bij het complex van Tata Steel en er zal gedemonstreerd worden. De milieuorganisatie eist dat de overheid de meest vervuilende onderdelen van Tata Steel onmiddellijk sluit. Ondanks de instelling van het verscherpte toezicht is Greenpeace van mening dat de cokesfabriek nog steeds ernstige problemen veroorzaakt en noemt deze “zo lek als een mandje”.

Shopping Cart