Kamer wil onderzoek naar viruslast vanwege fijnstof in veehouderijen

Bron: nieuweoogst.nl

Coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en een groot deel van de oppositie hebben dinsdag een motie gesteund van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet.

In de motie beweert Bromet dat fijnstof afkomstig uit de intensieve veehouderij op verschillende manieren schadelijk is voor de volksgezondheid, onder andere als drager van bacteriën en virussen. Ze stelt ook dat de overdracht van dierziekten tussen stallen en de blootstelling van mensen aan dierlijke ziektekiemen grotendeels plaatsvindt via fijnstofemissies uit stallen.

Fijnstof uit de intensieve veehouderij kan daarmee bijdragen aan het ontstaan van nieuwe zoönosen en de verspreiding ervan. Een groot deel van de Tweede Kamer is het eens met Bromet dat dit moet worden voorkomen. Volgens de Tweede Kamer hoeft het onderzoek hiernaar niet per se een nieuw onderzoek te zijn, maar kan het ook worden opgenomen in lopende onderzoeken naar fijnstof.

Shopping Cart