Radio fragmenten over houtstook en stikstof

Bron: NPOradio1 – Houtstook

[Vanaf 17:00] GroenLinks raadslid Rachel Heijne en Gert Kooij, voorzitter Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK), gaan in gesprek over houtstook, gezondheidsschade, houtstookoverlast en mogelijke oplossingen. Hoewel beide te spreke zijn over het nemen van maatregelen die rookoverlast door buitenhoutstook beperken (voorlichtingscampagne en mogelijk zelfs een vuurkorfverbod), verschillen de meningen over binnenhoutstook aanzienlijk. Heijne zou graag richting een algemeen verbod gaan, terwijl Kooij van mening is dat de nieuwere modellen houtkachels voldoende schadelijke stoffen filteren.

Bron: NPOradio1 – Stikstof meten

In zuidoost Groningen wordt fijnmazig stikstof gemeten op en nabij het kleinste Natura 2000 gebied van Nederland: het Lieftinghsbroek. In de pilot ‘Maatwerk is Meetwerk’ werken boeren, natuuroragnisaties, LTO, NTO en andere samen om de lokale stikstofneerslag te meten en zodende op kleine schaal inzichtelijk te krijgen welke handelingen zorgen voor een verhoogde stikstofdepositie. Het is een verhaal met een andere toon dan de stiktofdiscussie gewoonlijk kent, ook alle boeren in de omgeving werken (van harte) mee aan het project: het zelf meten en ondervinden van stikstofneerslag lijkt een brug te slaan tussen verschillende belanghebbenden.

Shopping Cart