Onderzoek: fijnstof in stallucht zorgt voor meer zware metalen in melk

Bron: nature.com

Uit een recent onderzoek blijkt dat de concentratie van fijnstof in de atmosferische lucht een significante invloed heeft op het gehalte aan zware metalen in melk. De studie toonde een sterke correlatie aan tussen de concentraties fijnstof binnen en buiten de stal, waarbij op 51 dagen de dagelijkse standaard voor fijnstof werd overschreden. Bovendien werd tijdens een periode van hoge fijnstofvervuiling in de melk een overschrijding van het toegestane loodgehalte vastgesteld. Deze bevindingen benadrukken de schadelijke effecten van fijnstofvervuiling op zowel de gezondheid van mens en dier als de kwaliteit van zuivelproducten. Het onderzoek pleit voor strengere normen en maatregelen om de luchtkwaliteit in veestallen te verbeteren en de gezondheid van zowel dieren als consumenten te beschermen.

Shopping Cart