Utrecht wil aanvullende maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren

Bron: EGUsphere

Utrecht uit ambitieuze plannen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en streeft daarbij naar de strengere luchtadvieswaarden van de WHO. Om inwoners te beschermen tegen ongezonde lucht worden aanvullende maatregelen genomen en bestaande maatregelen versterkt. De focus ligt op het halveren van de uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof. De gemeente zal ook onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn en betrekt inwoners, belangengroeperingen en ondernemers bij het proces. Het publiek heeft de mogelijkheid om te reageren op het beleidsplan tot 4 september 2023. Utrecht wil niet alleen de lokale uitstoot verminderen, maar ook pleiten voor bredere regionale, nationale en Europese maatregelen tegen luchtvervuiling en klimaatverandering. De gemeente geeft aan dat gezondheid en leefbaarheid voorop staan in de stad.

Shopping Cart