RIVM: Luchtkwaliteit in 2022 iets slechter dan het voorgaande jaar, maar verbetering verwacht

Bron: RIVM

Op basis van concentratiekaarten van het RIVM blijkt dat de luchtkwaliteit in 2022 over het algemeen iets slechter was dan in 2021. Weersomstandigheden, zoals temperatuur en droogte, spelen een belangrijke rol bij dit verschil. Voor het eerst geeft het rapport ook een beeld van de verwachte ontwikkeling van de luchtkwaliteit in 2035 en 2040, gebaseerd op vastgesteld beleid.

De concentratie fijnstof in de lucht, met name PM10 en PM2,5, was iets hoger in 2022 vergeleken met 2021, waarschijnlijk als gevolg van weersfluctuaties. Naar verwachting zal de concentratie fijnstof in 2030 lager zijn dan in 2021, voornamelijk door de afname van de uitstoot van gassen die secundair fijnstof veroorzaken, zoals ammoniak, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

De concentratie stikstofdioxide in de lucht was gemiddeld 4 procent hoger in 2022 dan in 2021. Echter, naar verwachting zal de concentratie stikstofdioxide in 2030 ongeveer 26 procent lager zijn dan in 2021. Dit komt voornamelijk door de verminderde bijdrage vanuit het buitenland en de schonere nieuwe auto’s in Nederland. Later dit jaar zullen inzichten over de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden worden gepubliceerd in het rapport ‘Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden’.

Shopping Cart