Relatie tussen fijnstof en antiobiotica resistentie

Bron: TheLancet

Antibioticum resistente bacteriën zijn wereldwijd een groeiend probleem en veroorzaken jaarlijks al miljoenen doden. Nieuw onderzoek legt verband verband tussen luchtvervuiling door fijnstof en antibiotica resistentie.

In een analyse werden gegevens uit 116 landen verzameld van 2000 tot 2018 om het effect van PM2,5 op antibioticumresistentie te schatten. Resultaten tonen significante wereldwijde correlaties tussen PM2,5 en antibioticumresistentie, wat over de tijd sterker is geworden. PM2,5-gerelateerde antibioticumresistentie veroorzaakte in 2018 wereldwijd naar schatting 0,48 miljoen vroegtijdige sterfgevallen. Wanneer de WHO-richtlijn van 5 μg/m3 PM2,5-concentratie wordt aangehouden, wordt geschat dat antibioticumresistentie met 16,8% zal verminderen en 23,4% van de vroegtijdige sterfgevallen vermeden kan worden, neerkomend op een besparing van $640 miljard.

Shopping Cart