Nijmeegse asfaltfabriek opnieuw in de fout met schadelijke stoffen: buurtbewoners eisen actie

Bron: De Gelderlander

De omstreden asfaltfabriek APN in Nijmegen-West heeft opnieuw voor ophef gezorgd door op 1 juni 2,5 keer zoveel schadelijke stoffen uit te stoten dan wettelijk is toegestaan. Buurtbewoners eisen dringend actie na deze tweede overtreding in ruim vier maanden. Bij een meting door een extern bureau werd 0,13 milligram per kubieke meter aan kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) vastgesteld, terwijl de norm slechts 0,05 milligram bedraagt.

De fabriek was eerder al onder de loep genomen na een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in april, waaruit bleek dat de buurt jarenlang onvoldoende beschermd was tegen de uitstoot van APN. Wethouder Tobias van Elferen heeft aangegeven niet blij te zijn met de overschrijding en legt APN een dwangsom op van 10.000 euro in geval van herhaling. APN vermoedt dat de droogte aan het begin van de zomer een rol heeft gespeeld bij de overtreding. Een nieuwe meting wijst vooralsnog uit dat huidige uitstoot onder de norm blijft.

Shopping Cart