2,5 maand kortere levensverwachting door uitstoot Tata steel

Bron: vandaagenmorgen.nl en NRC

Een recent onderzoek van het RIVM naar de gehele uitstoot keten van Tata Steel toont aan dat bewoners van de IJmond, met name in Wijk aan Zee, een verhoogd risico lopen op ziekte als gevolg van de uitstoot van Tata Steel. De studie onthult dat 80% van de inwoners hinder ondervindt van geur, stof en geluid, en dat de levensverwachting in Wijk aan Zee met 2,5 maanden wordt verkort door blootstelling aan met name fijnstof en stikstofdioxide. 4% van de nieuwe gevallen van longkanker zijn toe te schrijven aan enkel de huidige fijnstofuitstoot van Tata Steel, en 3% van de nieuwe astmapatiënten aan NO2. Daarnaast melden inwoners slaapproblemen en maken zich zorgen over hun gezondheid. Hinder is een gezondheidseffect wat kan leiden tot klachten als misselijkheid, stress of hart- en vaatziekten.

Naast de uitstoot van de individuele stoffen is er volgens het RIVM meer kennis nodig over de gezondheidseffecten van het stapelen van meerdere stoffen zoals PAKs, fijnstof en NO2. Ook is meer inzicht nodig in de effecten van hinder op gezondheid en hoe groot deze zijn.

Shopping Cart