Gezonde lucht aanpak van TNO: beleidsmakers krijgen hulpmiddelen om luchtkwaliteit te verbeteren

Bron: TNO

Naar aanleiding van TNO onderzoek waaruit blijkt dat geen enkele gemeente in de buurt komt van de WHO-eisen, biedt TNO beleidsmakers hulp bij het realiseren van de schone en gezonde luchtkwaliteitsnormen van het WHO. Aan de hand van een 5-stappenschema helpen zij te evalueren waar en hoe de meeste gezondheidswinst per gemeente te bepalen is.

Onderstaand de 5 stappen die TNO doorloopt met een gemeente om de luchtkwaliteit zo effectief mogelijk te verbeteren:

  1. Luchtkwaliteit in kaart brengen: gedetailleerde metingen identificeren vervuilingshotspots.
  2. Impact op gezondheid: mobiele data van inwoners geven blootstellingsniveaus weer.
  3. Bronnen achterhalen: verspreide metingen identificeren vervuilingsbronnen.
  4. Maatregelen nemen: gerichte maatregelen waar gezondheidswinst het grootst is.
  5. Effecten evalueren: metingen controleren effect van maatregelen.
Shopping Cart