Blootstelling aan fijnstof leidt mogelijk tot slechtere schoolprestaties

Bron: EOSwetenschap

Een grootschalige Amerikaanse studie wijst uit dat luchtvervuiling, voornamelijk veroorzaakt door fijnstofdeeltjes, mogelijk leidt tot slechtere schoolresultaten bij kinderen. De studie richt zich met name op PM2,5 fijnstof, deeltjes met een grootte tot 2,5 micrometer, die schadelijk zijn voor de gezondheid en de hersenen kunnen beïnvloeden. Gedurende de periode van 2001 tot 2018 werden gegevens van 2.801.022 scholieren geanalyseerd, waarbij verhoogde concentraties PM2,5 geassocieerd werden met lagere wiskundeprestaties, vooral bij meisjes en kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.Deskundigen benadrukken ook de mogelijke rol van ultrafijnstof, nog kleinere deeltjes die moeilijk te meten zijn maar vergelijkbare risico’s met zich meebrengen.

Hoewel de studie zich richt op langdurige blootstelling, waarschuwt fijnstofexpert Michelle Plusquin ook voor kortetermijneffecten: ‘zelfs kortdurige blootstelling kan een nadelig effect hebben op het aandachtsniveau van lagereschoolkinderen. Zowel in Vlaanderen als Nederland worden kinderen te veel blootgesteld aan fijnstof en worden de normen van de WHO overschreden. Naar schatting verliezen we gemiddeld één jaar van ons leven door blootstelling aan luchtvervuiling. En daarboven komen dan deze effecten op de hersenen, die gevolgen kunnen hebben voor schoolprestaties en mogelijk opleidingsniveau. Het blijft de noodzaak om luchtvervuiling te verminderen.’

Uit eerder nieuws bleek al dat: scholen, kinderdagverblijven en sportparken in Nederland te dicht langs wegen staan, luchtkwaliteit op scholen driekwart van de tijd slecht is en uit recent Pools onderzoek blijkt dat luchtkwaliteit in en rondom scholen goed meetbaar is.

Shopping Cart