Roet twee keer zo dodelijk als ander fijnstof

Bron: harvard.edu

Amerikaans onderzoek naar fijnstof (PM2,5) gepubliceerd in Science wijst uit dat ‘roet fijnstof’ voor twee keer zoveel sterfte zorgt als fijnstof uit andere bronnen. De schrijvers waarschuwen voor het in gebruik blijven en nemen van kolencentrales; deze stoten grote hoeveelheden roet uit. Roet ontstaat in alle verbrandingsprocessen, zoals bij koken, houtstook, roken en brandende kaarsen.

Shopping Cart