Verband tussen luchtvervuiling, ALS en Parkinson

Bronnen: Environmental & Epidemiology, parkinson-vereniging.nl, tnnonline.nl, scientias.nl

Wetenschappelijke onderzoeken van de afgelopen jaren tonen aan dat luchtvervuiling verband houdt met neurodegeneratieve ziekten zoals dementie, Parkinson, MS en Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS).

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat hogere concentraties van onder andere PM2,5 zorgen voor een toename van diagnoses behorend tot deze ziekten. Met name organische stoffen, zoals roet, worden in verband gebracht met ziekten als ALS. Nadelige effecten treden ook op wanneer wordt voldaan aan de luchtkwaliteitsnormering die geldt binnen Nederland en de EU.

Shopping Cart