Imec.istart ondersteunt AeroCount!

bron: Imec.istart (linkedin)

Spannend nieuws voor AeroCount: met trots delen we mee dat AeroCount een belangrijke stap zet met de fantastische ondersteuning van Imec.istart!

De expertise en middelen van Imec.istart stellen ons in staat om onze NO2-sensor verder te ontwikkelen en de lokale luchtkwaliteit real-time in kaart te brengen. Zo ondersteunen wij gemeenten in het verbeteren van de luchtkwaliteit (NO2 en fijnstof). Hiermee bieden wij gemeenten handvatten voor het voldoen aan het Schone lucht akkoord  en ook de luchtkwaliteitsmonitoringsplicht uit de in januari ingevoerde Omgevingswet.

Schone lucht realiseer je enkel samen. Deze ondersteuning is dan ook belangrijk voor het behalen van onze missie: schone lucht voor iedereen!

Shopping Cart