Infographic luchtkwaliteit Nederland

Bron: schoneluchtakkord.nl / download infographic

Onderstaande afbeelding laat zien dat vrijwel overal wordt voldaan aan de huidige Europese luchtkwaliteitsnormen, maar dat er voor de nieuwe Europese normen nog werk aan de winkels is voor grote delen van Nederland; met name in en rondom steden. Vrijwel nergens in Nederland wordt voldaan aan de WHO advies waarden voor PM2,5 en in mindere mate NO2. Pas als wordt voldaan aan de WHO-normen kan de gezondheidschade ten gevolge van luchtverontreiniging beperkt genoemd worden.

Shopping Cart