RIVM: slechte luchtkwaliteit één van vijf impactvolle determinanten van gezondheid

Bron: RIVM – determinanten gezondheid, RIVM – determinant luchtkwaliteit / download factsheet + praatplaat

Het RIVM heeft vijf impactvolle determinanten van gezondheid benoemd: ongezonde voeding, weinig bewegen, problematisch alcoholgebruik, psychosociale arbeidsbelasting en slechte luchtkwaliteit.

Door Europees beleid zijn er sinds de jaren zeventig veel minder luchtverontreinigende stoffen uitgestoten, de gemiddelde levensverwachting zou dan zo’n 6 jaar lager liggen. Maar ook met de huidige luchtkwaliteit zijn er nog 135.000 verloren gezonde levensjaren. Na roken behoort luchtkwaliteit tot een van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, vergelijkbaar met het risico door overgewicht. Van alle luchtverontreinigende stoffen zorgt fijnstof voor de grootste schade aan onze gezondheid. 

Auto’s, landbouw, bedrijven en woningen stoten bijvoorbeeld luchtvervuilende stoffen uit. Mensen kunnen ook zelf zorgen voor een betere luchtkwaliteit door bepaalde keuzes te maken en zich op een bepaalde manier te gedragen. Dat kan bijvoorbeeld door minder vaak hout te stoken en te gaan fietsen of wandelen in plaats van de auto te pakken.

In de factsheet van het RIVM is een praatplaat toegevoegd met de drijvende krachten en mogelijk maatregelen m.b.t. luchtkwaliteit. Hieronder zie je een voorbeeld; de praatplaat mag niet worden gedeeld zonder bijbehorende feiten. Open de factsheet voor een duidelijk weergave!

N.B: het aandeel houtstook in de productie van fijnstof wordt sinds 2021 geschat op circa 23% omdat ook secundair gevormd fijnstof wordt meegenomen in de berekening (bron).

Deze praatplaat is alleen zichtbaar in de
downloadbare RIVM factsheet

Shopping Cart