”Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving”

Bron: SWP

Experts dringen aan op de verankering van binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving, met een bijzondere focus op fijnstof, zoals beschreven in de recente Science-publicatie ‘Mandating indoor air quality for public buildings’. Door eisen te stellen aan fijnstofconcentraties, benadrukken de experts de noodzaak om de luchtkwaliteit in gebouwen te verbeteren, vooral gezien de gezondheidsrisico’s die fijnstof met zich meebrengt.

Shopping Cart