Wereldwijd probleem in steden met luchtkwaliteit

Bron: SmartCitiesWorld

Het State of Global Air-rapport wijst op de alarmerende luchtkwaliteit in steden wereldwijd, waarbij fijnstofvervuiling (PM2.5) en stikstofdioxide (NO2) de grootste zorgen baren. Voertuigemissies, kolen- en houtverbranding, en industriële activiteiten dragen bij aan deze ernstige vervuiling, die jaarlijks wereldwijd tot 5,1 miljoen doden en talloze gezondheidsproblemen leidt. Terwijl sommige steden erin slagen hun luchtkwaliteit te verbeteren, worstelen anderen nog steeds met hoge niveaus van vervuiling, met name in opkomende economieën, waar fijnstofvervuiling het meest acuut is.

Shopping Cart