Schonere Lucht Vermindert Fijnstofafvang door Nederlandse Natuur

Bron: CBS
Volgens nieuwe cijfers van het CBS is de hoeveelheid fijnstof die door Nederlandse natuur wordt afgevangen sinds 2013 met 37,5 procent gedaald, van 23,8 miljoen kilogram naar 14,9 miljoen kilogram in 2021. Deze afname is een direct gevolg van de schonere lucht, aangezien er minder fijnstof in de atmosfeer aanwezig is.

Hoewel bosgebieden de grootste bijdrage leveren aan de fijnstofafvang, speelt stedelijk groen een cruciale rol vanwege het grotere aantal inwoners dat hiervan profiteert. De economische waarde van de fijnstofafvang door de natuur was in 2021 bijna 152 miljoen euro, wat bijdraagt aan de vermindering van zorgkosten en verbetering van de volksgezondheid.

Shopping Cart