Stedelijke Luchtvervuiling Blijft Bedreiging Ondanks Verbeteringen

Bron: Innovation Origins

Hoewel de luchtkwaliteit in Europa is verbeterd, blijft stedelijke luchtvervuiling een grote bedreiging, meldt het Europees Milieuagentschap (EEA). Bijna de gehele stedelijke bevolking wordt blootgesteld aan fijnstofniveaus (PM2.5) boven de WHO-richtlijnen. De Europese Commissie streeft ernaar het aantal vroegtijdige sterfgevallen door PM2.5 tegen 2030 met 55% te verminderen.

Fijnstof blijft het grootste milieurisico voor de gezondheid in Europa, met ernstige gevolgen zoals hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen. Ondanks verminderde uitstoot blijven PM2.5 en andere verontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide (NO2) een probleem in verkeersintensieve en industriële gebieden. Verdere beleidsinspanningen zijn essentieel om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheidsrisico’s te verminderen.

Shopping Cart