Hogere Zorgkosten Door Luchtvervuiling van Zware Industrie

Bron: RTL Nieuws

Inwoners van dertien gebieden met zware industrie in Nederland geven jaarlijks 145 euro meer uit aan zorgkosten dan het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De extra kosten worden voornamelijk veroorzaakt door gezondheidsproblemen gerelateerd aan luchtvervuiling, zoals fijnstof, dat door nabijgelegen fabrieken wordt uitgestoten. Deskundigen en instanties uiten grote bezorgdheid en pleiten voor grootschalig onderzoek naar de invloed van industriële uitstoot op de gezondheid van omwonenden.

De analyse toont aan dat de zorgkosten in deze industriegebieden gemiddeld 7 procent hoger zijn. Vooral in gebieden rond grote industriële bedrijven, zoals Tata Steel in IJmuiden, zijn de zorgkosten fors hoger. Experts benadrukken het belang van verder onderzoek om de precieze oorzaken te achterhalen en om de gezondheidseffecten van de uitstoot beter in kaart te brengen. Hoogleraar Gezondheidseconomie Xander Koolman en andere deskundigen noemen de bevindingen ‘zorgelijk’ en dringen aan op maatregelen en meer aandacht van de overheid voor dit probleem.

Shopping Cart