Nieuw Advies Stookwijzer: Geen Houtstook bij Windkracht 2 of Lager

Bron: RIVM
Het RIVM adviseert om bij windkracht 2 of minder geen hout te stoken vanwege de verhoogde overlast door fijnstof. Uit een analyse van ruim 5000 meldingen blijkt dat houtrook bij lage windsnelheid blijft hangen en meer hinder veroorzaakt. Daarom wordt code rood aanbevolen bij dergelijke omstandigheden.

Daarnaast stelt het RIVM voor om ook bij hogere windsnelheden de concentratie fijnstof (PM2,5) te monitoren en stookadviezen in blokken van 6 uur te geven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beslist over de invoering van deze nieuwe criteria.


Shopping Cart